Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

PRODUKUJECIE PAŃSTWO
towary, które znalazły uznanie u nabywców?

SPRZEDAJECIE PAŃSTWO
wyroby innych producentów, zyskując uznanie i poważanie u odbiorców?

ŚWIADCZYCIE PAŃSTWO
usługi, których terminowość i rzetelność jest znana i uznana przez odbiorców?

WYPRACOWALIŚCIE PAŃSTWO
swoją pracą i inwencją znaczące miejsce w produkcji, handlu i usługach?


D l a c z e g o    i n n i     m a j ą    k o r z y s t a ć   

b e z p r a w n i e

z   P a ń s t w a    d o r o b k u    i    o s i ą g n i ę ć ?



rzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w