Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Kilka słów o Kancelarii

Kancelaria Patentowa BREVET® założona została w 1993 roku i wpisana do Ewidencji Biur Rzeczników Patentowych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych pod poz.025.

Od początku istnienia Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach regulowanych przepisami dotyczącymi ochrony własności przemysłowej, prawem autorskim oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Właścicielka Kancelarii jest z wykształcenia prawnikiem, o specjalizacji z zakresu prawa wynalazczego, która uprawnienia rzecznika patentowego posiada od 1980 roku (nr wpisu na polskiej liście rzeczników patentowych 2039), przy czym od 1978 roku zajmuje się zawodowo zagadnieniami związanymi z ochroną własności przemysłowej i praw autorskich.

Kancelaria Patentowa BREVET® objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych, na podstawie umowy zawartej z T.U.Gerling Polska S.A., przy czym na kwotę wyższą niż wymagana Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.08.2001r.

Kancelaria świadczy usługi i współpracuje na bieżąco z firmami krajowymi i zagranicznymi, prowadząc w ich imieniu postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi. Współpraca ta jest regulowana w formie stałych, okresowych lub jednorazowych umów, natomiast płatności oparte są na fakturach VAT.

Podstawą ustalania cen za usługi jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn.29.07.2002r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. 134/2002 poz.1137), przy czym cena faktyczna jest negocjowana i zależy od pracochłonności sprawy i formy współpracy.

Do ustalanej ceny doliczany jest 22% podatek VAT.rzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w