Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Zakres działalności

Różnorodne Państwa działania gospodarcze można zabezpieczyć w formie odpowiedniej ochrony prawnej, jaka jest możliwa do uzyskania w Urzędzie Patentowym RP, poprzez nastepujące działania:

  • Ochrona znaku towarowego (w tym tzw. logo, domeny internetowej)
  • Ochrona wynalazku
  • Ochrona wzoru użytkowego
  • Ochrona wzoru przemysłowego
  • Ochrona oznaczenia geograficznego
  • Ochrona topografii układów scalonych

NIE MACIE PAŃSTWO
   pewności, czy swoją działalnością nieświadomie nie naruszacie praw wyłącznych innych podmiotów gospodarczych?

Wszelkie usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej, w tym obejmujące:

  • prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP i Europejskim Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi,

  • prowadzenie badań z zakresu naruszeń praw wyłącznych osób trzecich,

  • poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne odnoszące się do przepisów ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne
świadczone są przez KANCELARIĘ PATENTOWĄ BREVET ®rzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w