Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Dla ciekawych

CO TO SĄ OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (w rozumieniu terenu), które identyfikują towar, jako pochodzący z tego obszaru, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Tak więc oznaczeniami geograficznymi są: nazwy regionalne, oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, mogą nimi być także określenia tradycyjne. Oznaczenia geograficzne przyznawane są grupom przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać takiego oznaczenia. Może być ono zarejestrowane także na rzecz organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, czy organizacji upoważnionych do reprezentowania interesów grupy producentów. Na oznaczenia geograficzne udzielane jest prawo z rejestracji, natomiast ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

Powrótrzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w