Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Dla ciekawych

KORZYŚCI Z UZYSKANIA PRAW WYŁĄCZNYCH

Przez uzyskanie praw wyłącznych nabywa się prawo rozporządzania i wyłącznego korzystania przez właściciela z jego znaku towarowego, wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, topografii układu scalonego albo oznaczenia geograficznego (co określić można jako monopol).

Czas trwania takiego monopolu wynosi od 10 do 25 lat lub bezterminowo, przy czym jest zróżnicowany dla poszczególnych kategorii chronionych rozwiązań (patrz poniżej - informacje o poszczególnych kategoriach rozwiązań).

Prawo to ma charakter bezwzględny, czyli jest skuteczne przeciwko wszystkim, którzy powodują jego naruszenie, a więc wykorzystują (bez zezwolenia) w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej cudze rozwiązania, celem osiągnięcia własnych korzyści finansowych oraz umocnienia swojej firmy na rynku.

Jednocześnie prawa wyłączne uprawniają właściciela chronionego rozwiązania do korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze (terytorium), na którym prawo to obowiązuje. Stwarza to właścicielowi określonego rozwiązania możliwość uzyskiwania korzyści finansowych w postaci udzielania upoważnienia do korzystania, czyli licencji (wyłącznej, niewyłącznej, odpłatnej lub innego rodzaju) dla wszystkich typów rozwiązań ujętych w ustawie z dnia 20.06.2000r. Prawo Własności Przemysłowej.

Powrótrzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w