Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Dla ciekawych

PO CO NALEŻY DOKONAĆ BADAŃ

Przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP, zalecane jest przeprowadzenie odpowiedniego badania, z następujących powodów:

dla znaku towarowego

  • wynik badania może ujawnić ryzyko naruszenia chronionego lub zgłoszonego do ochrony znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa;
  • na podstawie wyników badania, w przypadku stwierdzenia ewentualnej kolizji ze znakiem identycznym lub podobnym, zarejestrowanym lub zgłoszonym do rejestracji albo identycznym lub podobnym do znaku renomowanego, umożliwi ono opracowanie nowego lub wprowadzenie zmian i poprawek do badanego znaku towarowego, a także pozwoli na uporządkowanie wykazu towarów i/lub usług znaku badanego;
  • pozwoli, w przypadku takiej konieczności, na spokojną zmianę planowanego znaku towarowego albo nazwy (np. logo, czy nazwy domeny internetowej), w przypadku stwierdzenia ewentualnej kolizji ze znakiem identycznym lub podobnym, wcześniej zarejestrowanym lub zgłoszonym do rejestracji albo identycznym lub podobnym do znaku renomowanego, a także pozwoli uniknąć ewentualnych procesów sądowych i związanych z tym znacznych kosztów, czy też zapłaty odszkodowań związanych z naruszeniami dóbr osobistych oraz praw wyłącznych ze znaku towarowego przysługujących jego właścicielowi;

dla wynalazku, wzoru użytkowego

  • wynik badania może ujawnić ryzyko naruszenia chronionego lub zgłoszonego do ochrony na rzecz innej osoby prawnej wynalazku, wzoru użytkowego;
  • pozwoli na ocenę zasadności zgłaszania tego typu rozwiązań do Urzędu Patentowego RP w świetle oceny nowości oraz pozostałych cech, wymaganych ustawowo do poszczególnych typów rozwiązań;
  • pozwoli uniknąć ewentualnych procesów sądowych i związanych z tym znacznych kosztów, czy też zapłaty odszkodowań związanych z naruszeniami praw wyłącznych z tych rozwiązań przysługujących jego właścicielowi;

Powrótrzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w