Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Dla ciekawych

RODZAJE I SPOSOBY BADAŃ

dla znaku towarowego:

Znaki towarowe klasyfikowane są dla określonych towarów oraz usług, zgrupowanych aktualnie w 45 klasach Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (tzw. Klasyfikacja nicejska). Prawidłowe przeprowadzenie takiego badania, oprócz obligatoryjnie prowadzonego przez Urząd Patentowy RP, może jedynie wykonać fachowiec- to jest rzecznik patentowy.

Badanie to prowadzone jest poprzez wyszukiwane przedmiotowe, to jest wg. Klasyfikacji nicejskiej, z wyszukaniem w odpowiednich klasach, poszukiwaniem z zadanym słowem, (oraz jego odmianami), a także słowem i wizerunkiem (grafiką) lub jedynie grafiką.

Badaniem objęte są znaki towarowe zgłoszone do ochrony i chronione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w systemie krajowym oraz zgłoszone do ochrony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z systemu międzynarodowego przez firmy zagraniczne;

Zakres tych badań obejmuje również możliwość sprawdzania: nazw dla domen internetowych, tzw. logo

dla wynalazku, wzoru użytkowego

Wynalazki i wzory użytkowe klasyfikowane są wg. Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (tzw. MKP), poprawianej i korygowanej w kolejno występujących edycjach.

Prawidłowe przeprowadzenie takiego badania, może jedynie wykonać fachowiec - to jest rzecznik patentowy.

Badanie to prowadzone jest zarówno poprzez wyszukiwanie:

  1. przedmiotowe, to jest wg. klasyfikacji MKP, z uwzględnieniem przedmiotu (tematu) badania,
  2. podmiotowe, to jest wg. właściciela (o ile taki zostanie przez Zleceniodawcę wskazany) znanych dotychczas podobnych rozwiązań z kategorii wynalazków lub wzorów użytkowych.

Badaniem objęte są zarówno zgłoszone do ochrony jak i opatentowane wynalazki oraz chronione prawem ochronnym wzory użytkowe.

dla wzoru przemysłowego

Wzory przemysłowe klasyfikowane są wg. Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych (sporządzonej na podstawie Porozumienia Lokarneńskiego). Prawidłowe przeprowadzenie takiego badania, oprócz obligatoryjnie prowadzonego przez Urząd Patentowy RP, może jedynie wykonać fachowiec - to jest rzecznik patentowy.

Badanie to prowadzone jest zarówno poprzez wyszukiwanie:

  1. przedmiotowe, uwzględnieniem przedmiotu (tematu) badania,
  2. podmiotowe, to jest wg. właściciela (o ile taki zostanie przez Zleceniodawcę wskazany) znanych dotychczas podobnych rozwiązań z kategorii wzorów przemysłowych.

Badaniem objęte są chronione prawem ochronnym wzory przemysłowe (poprzednio zdobnicze), które na mocy ustawy z dnia 30.06.2000r. Prawo własności przemysłowej są obecnie wzorami przemysłowymi, uzyskującymi ochronę poprzez ich rejestrację w UPRP.

Należy wziąć pod uwagę, że żadna opłata zgłoszeniowa dla Urzędu Patentowego RP dla znaków towarowych, czy też poszczególnych kategorii rozwiązań nie zostanie zwrócona, jeżeli w toku postępowania przed UPRP okaże się, iż nie mogą one uzyskać odpowiednich dla siebie praw wyłącznych, co nie zostało sprawdzone w ramach badań, poprzedzających decyzję w sprawie ich zgłoszenia do UPRP.

UWAGA!
Dla topografii układów scalonych oraz nazw geograficznych Kancelaria nie wykonuje badań.

Powrótrzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w