Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Dla ciekawych

CO TO JEST WYNALAZEK

Wynalazkiem jest rozwiązanie, które posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania, przy czym musi być to rozwiązanie nowe w stosunku do dotychczasowego stanu techniki, a dla znawcy (fachowca) jego poziom wynalazczy nie może wynikać w sposób oczywisty z tego stanu techniki.

Przemysłowe zastosowanie wynalazku musi obejmować możliwość uzyskania, w rozumieniu technicznym, wytworu według wynalazku w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Na wynalazek udzielany jest patent, który upoważnia właściciela do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także, w przypadku uzyskania ochrony zagranicznej, na obszarze innych państw, w których wynalazek uzyskał ochronę patentową.

W Polsce czas trwania patentu na wynalazek wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Powrótrzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w