Kancelaria patentowa

®
O kancelarii   Zakres działalności   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt z kancelarią   Dla ciekawych   Strona główna

Dla ciekawych

CO TO JEST WZÓR PRZEMYSŁOWY

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu (przedmiotu) lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu albo przez jego ornamentację, przy czym, którego wytworzenie możliwe jest przemysłowo lub rzemieślniczo. Wzorem przemysłowym może być także opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego (z wyłączeniem programów komputerowych).

Wzorem przemysłowym może być wytwór złożony, składający się z wielu wymienialnych części, umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie, a także część składowa, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, albo sama część składowa, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.

O nowości wzoru przemysłowego decyduje brak jego ujawnienia, a więc nie podanie informacji o nim w jakiejkolwiek postaci (wprowadzenie na rynek, wystawienie na targach wystawach, opisanie w materiałach informacyjnych itp.) przed datą zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP.

Indywidualny charakter wzoru przemysłowego oceniany jest na podstawie ogólnego wrażenia, jakie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku, a także na ocenie, o ile różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo dla tego wzoru przemysłowego. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej.

Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, które upoważnia właściciela do wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na wzór przemysłowy wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Powrótrzecznik patentowy gliwice

projektowanie stron - 3w